twitter


Sumpah Pasunda Bubat Prabu Linggabuana: "Nihan nu rudirana pikalwah iking Bubat saba Mwang kamahatmiam ngku pasamudaya satria Sunda Tan atemohan ring nagara pada jaya mami ..." (Sanajan getih nepi ka ngamalir minuhan walungan tapi kahormatan jeung harga diri ku kami dipertahankeun. Sanajan tepi ka kudu ajal, tapi lain di nagara kami jeung di hareupeun rahayat kami)
0 komentar:

Posting Komentar